Дом-майка-и-дете-ДМСГД

Продължава текущият ремонт на плочника пред сградата на бившия Дом „Майка и дете“

Продължава текущият ремонт на плочника пред сградата на бившия Дом „Майка и дете“ на ул. „Никола Й. Вапцаров“ № 20.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков по отношение работата в ресор „Строителство и устройство на територията“ през отминаващата седмица.

Стартира текущият ремонт покрив на покрива на Общински младежки дом на ул. „Райко Даскалов“ №2А. Предстои подмяна на улуци, мазилки и обшивки с поцинкована ламарина по бордове и комини на покрива на сградата, нови водосточни тръби за отвеждане на атмосферните води.

Започва изпълнението на текущ ремонт на сградата на Пенсионерски клуб „Гагаля“ в с. Николово. Дейностите включват частичен ремонт на покрив, фасади и водоплътни бетонови настилки около сградата.

Извършен е оглед на ул. „Огражден“ в кв. „Долапите“ във връзка с проблеми с отводняването с цел последващо възлагане на текущ ремонт.

Сподели: