две-могили-спортен-комплекс-нов

Проектите в социалната сфера и инфраструктурата са най-важните за община Две могили, заяви кметът Божидар Борисов

Проектите в социалната сфера и инфраструктурата са най-важните за община Две могили, заяви Божидар Борисов, кмет на община Две могили, на регионалната конференция по проект на БТА „Европа на Балканите: Общо бъдеще“, която се проведе днес в Националния пресклуб на БТА в Русе. Той приветства инициативата на БТА, като отбеляза, че тя създава прозрачност за това какво се прави и какво предстои в бъдеще.

Божидар Борисов коментира, че периодът на прехода от 17-18 години, до приемането на България в Европейския съюз (ЕС), е бил „период на лутане“ и е било изгубено ценно време. Борисов допълни, че може да бъдат необходими още два програмни периода, за да отиде „България там, където ѝ е мястото“.

Кметът на община Две могили обърна внимание, че от девет проекта в общината пет са насочени към социалната сфера и по-специално към грижите за възрастното население, което според него, не е случайно и е свързано с демографския срив.

По отношение на инфраструктурните проекти кметът на община Две могили каза, че от времето на социализма не са ремонтирани общинската пътна мрежа и водопроводите. Той добави, че е заварил „проблеми, трупани през годините, които няма как да бъдат решени за един или два програмни периода“. Кметът обърна внимание на това, че от 2019 г. досега инвестициите в общината възлизат на около 26 млн. лева, от които само около 10 млн. лв. са европейско финансиране, а останалите са държавни субсидии и собствени средства.

Борисов посочи, че през последните години е ремонтирана цялата пътна мрежа на територията на общината и тя придобива „вид на европейска община“. Училища, детски градини, професионалната гимназия по селско стопанство също бяха ремонтирани, каза Божидар Борисов и подчерта, че трябва да бъдат създадени условия за това хората да останат, а децата да имат подходящи условия за развитие и образование. 

Според него в сферата на икономиката и туризма община Две могили има неизползван ресурс.

Сподели: