Проекти на Художествена галерия - Русе с финансиране от Министерството на културата

Проекти на Художествена галерия – Русе с финансиране от Министерството на културата

Два проекта на Художествена галерия – Русе получиха одобрение от Министерството на културата в конкурсна сесия за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство и визуалните изкуства. Планираните дейности ще предоставят нови възможности за възприемане, осмисляне и популяризиране на културното наследство.

Първият проект „В очакване на 90-те“ включва проучване и представяне на колекцията на Художествена галерия – Русе във връзка с предстоящото отбелязване на 90 години от създаването ѝ през 2023 г. Проектът ще бъде реализиран в партньорство с Държавен Архив Русе, Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе и НУИ „Проф. Веселин Стоянов“ – Русе. Предстои издаване на цветна, двуезична книга-албум с работно заглавие „Страници от историята на галерията“. Тя ще проследи годините на създаване и развитие на институцията, художествения живот, колекцията. Цел на екипа е да попълни оскъдните сведения за определени десетилетия, да запази и съхрани жива паметта за събития, личности и процеси, оказали влияние за формирането на фонда и облика на ХГ – Русе. В рамките на проекта ще бъде реализирана и образователна програма, в която ще се включат ученици на възраст от 13 до 18 години. Участниците ще преминат през отделните етапи при създаването на една изложба – запознанство с автори и творби, избор на тема, подбор на произведения, аранжиране, изработване на рекламни материали и сувенири, създаване на текстове. Подготвената от тях експозиция ще бъде включена като съпътстваща към основната, курирана от екипа на галерията по повод юбилея на институцията през следващата година. Последната дейност по проекта е насочена към сувенирната реклама. Създаването на щанд, предлагащ различен вид артикули, както и разширяването на асортимента им във времето, ще бъде друг способ за популяризиране на музейната колекция.

Основните цели на втория проект „Оборудване на хранилище и реставрация на творби от фонда на Художествена галерия – Русе” са създаване на подходящи условия за съхранение, поддържане, възстановяване на произведения и тяхното популяризиране. Нарастването на фонда налага изготвяне на нови стелажи за картини, оборудване на депата с уреди и консумативи за съхранение. По проекта ще бъдат реставрирани 19 творби на български автори, сред които Атанас Яранов, Петър Дочев, Йордан Кацамунски, Иван Христов, Никола Николов, Марко Монев, Иван Попов, Димитър Хинков, което ще позволи експонирането им пред широката публика.

Сподели: