Проектът на Плана за интегрирано развитие на Община Русе за периода 2021-2027 г. е разработен

Проектът на Плана за интегрирано развитие на Община Русе за периода 2021-2027 г. е разработен и ще бъде публикуван на интернет страницата на Община Русе за публично обсъждане с всички заинтересовани страни, имащи отношение към развитието на Общината. Стратегическият документ дава насоки за развитие на Общината на база нейния специфичен потенциал и налични ресурси и очертава визията и целите до 2027 година. Планът включва 4 стратегически цели и 9 приоритета, които имат фокус върху опазване на околната среда, развитие на инфраструктурата, подобряване условията за бизнес, подкрепа за технологично развитие и дигитализация, туризъм, осигуряване на качествени здравни и социални услуги и др. Формулирани са обособени териториални зони (зони за въздействие), в рамките на които да се реализират мерки, интервенции и проекти. Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков за отминаващата седмица в ресор „Икономика, международно сътрудничество и проекти“.

Сподели: