община ветово

Проектът на План за интегрирано развитие на Община Ветово за периода 2021-2027 г. ще бъде представен под формата на презентация

СЪОБЩЕНИЕ

във връзка с представянето на План за интегрирано развитие на Община Ветово (ПИРО) за периода 2021-2027 г. за обществено обсъждане

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 23 от Законa за регионално развитие (ЗРР), Община Ветово е изготвила Проект на План за интегрирано развитие на Община Ветово за периода 2021-2027 г. С цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл. 41 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, на 12.03.2021 г. Общинска администрация Ветово публикува покана за участие в обществено обсъждане на проекта на плановия документ, което следваше да се проведе на 15 април 2021 г. в залата на Младежкия дом в гр. Ветово, ул. „Дунав” № 1 от 10:00 часа.

Съгласно т.8 от Заповед на здравния министър № РД-01-220/08.04.2021 г. се преустановява провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма. Във връзка с това и с оглед спазване на противоепидемичните мерки Ви информираме, че присъственото обществено обсъждане на посочената дата се отменя.

Проектът на План за интегрирано развитие на Община Ветово за периода 2021-2027 г. ще бъде представен под формата на презентация, която ще бъде публикувана на интернет страницата на Община Ветово  (http://vetovo.com/) на 15.04.2021 г.

Писмени предложения, становища и мнения във връзка с проекта на документа ще се приемат на електронната поща на Общината: obshtina@vetovo.bg, както и в деловодството на администрацията на адрес: гр. Ветово, ул. „Трети март“ №2. в срок до 22.04.2021 г.

Разчитаме на Вашето сътрудничество и Ви благодаря за желанието за участие и съдействие!

С уважение,

МЕХМЕД МЕХМЕД

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕТОВО

Сподели: