Проектът „Продължавайте да действате, постигайте целите си, получете награда: поощряване на доброволчеството в зряла възраст“ проведе презентационна среща на 17 ноември в Община Сливо поле

Проектът „Продължавайте да действате, постигайте целите си, получете награда: поощряване на доброволчеството в зряла възраст“ проведе презентационна среща на 17 ноември в Община Сливо поле, Народно читалище „Братство – 1906“, Бръшлен. Доц. д-р Емилия Великова, координатор на проекта за Русенския университет „Ангел Кънчев“, представи целите, задачите и партньорите по проекта, съфинансиран от Европейския съюз по програма „Еразъм+“. Партньорите са образователни и доброволчески организации от Литва, Словения, Нидерландия, Латвия и България. Проектът се ръководи от Едита Жаромскиене – ректор на Университета за третата възраст в Каунас, Литва. Основната цел на проекта е да се даде възможност на хората от третата възраст (55+) да действат като активни граждани чрез обучение и мотивиране по „Програма за награждаване на доброволци“. Основна концепция на Програмата е насърчаване на ученето, доброволчеството и социалното участие чрез обучение.

Доц. Великова представи Ръководство на доброволеца с информация за бъдещо участие на хора от третата възраст в Програмата и получаване на медали и Ръководство на преподавателя, в което с примери на добри практики и теоретични казуси могат да се обучават преподаватели на възрастни хора да прилага разработената Програма.

Бяха представени още разкази и кратки филмчета за успешните участия в Програмата. Двама участника от Община Сливо поле бяха наградени през лятото със сребърни медали от акад. дтн Христо Белоев, ректор на Русенския университет „Ангел Кънчев“. Пристигнали са още два сребърни медала за представители на Съюза на пенсионерите – Русенска област и Народното читалище в кв. Долапите. Очаква се и златен медал за изключително участие в Програмата.

Представени бяха още: диплянка, брошура с успешни истории на активни доброволци от Общината и БЧК – Русе и информация за 3 организации в региона, които работят с доброволци от третата възраст.

Присъстваха 41 представители на Съюза на пенсионерите към Общината, клубове на пенсионери, образователни, културни и социални организации, библиотеки, читалища, потребители на кадри, ръководители. Те се запознаха със сайта на проекта www.gogetaward.eu, в който има и библиотека с литература по темата. Всички материали, разработени по проекта, са включени на сайта и се преведени на всички езици на партньорите по проекта – български, литовски, словенски, дач (нидерландски), латвийски и английски.

В края на презентационната среща беше установено, че участниците одобряват Програмата и желаят да се включат и да получат медали.

Академик Христо Белоев, ректор на Русенски университет „Ангел Кънчев“, и г-н Валентин Атанасов, кмет на Община Сливо поле, като представители на големи държавни институции, които извършват и социално полезна дейност за страната ни, винаги са подкрепяли проекти за обучение на преподаватели и на хора от третата възраст.

Пожелаваме на всички хора от третата възраст здраве, щастие и медали през новата 2023година!

Сподели: