Проект в Басарбово допълни този за посетителски център и паркинг на манастир „Св. Димитър Басарбовски“ и манастира в Комана

През тази година на територията на Кметство Басарбово се реализира проект финансиран от ПУДООС с наименование – „Почистване, озеленяване и създаване на зона за отдих и спорт за деца и възрастни в парк „Кантона“ – Басарбово“. Целта на проекта е повишаване на екологичната култура на жителите на с. Басарбово и преминаващите през селото туристи чрез комплекс от мерки за почистване и залесяване на зелена площ от 8,5 дка, намираща се в кръстопътна точка на туристическите …

Код на новината : *120195.html

    

Сподели: