Проект за обучителни методи с виртуална реалност повишава качеството на образование в условията на глобална дигитална трансформация на професиите

Проект за обучителни методи с виртуална реалност повишава качеството на образование в условията на глобална дигитална трансформация на професиите

Днес, 25 януари (четвъртък) 2024г., в зала Сименс (2Г.204) на Русенски университет „Ангел Кънчев“ се проведе заключителна конференция по проект „VRinHE“ – Integrating Virtual and Augmented Reality in Higher Education Curricula – Интегриране на виртуална и добавена реалност в обучителните програми във висшето образование. Русенският университет е координатор и заедно с Българо-Румънска търговско промишлена палата и партньори от Австрия, Кипър, Гърция и Латвия успешно финализира проекта. Той е финансиран по програма Еразъм+ и е на стойност 259 015,00 евро, с период на изпълнение две години.

Резултатите от проекта подпомагат преподавателите на всички нива в образователната система при въвеждането на нови технологии и обучителни методи, в подкрепа на дигиталната трансформация на професиите и формирането на необходими нови компетенции у бъдещите специалисти. Подходът на интегриране на добавена и виртуална реалност в образователното съдържание дава възможност за по-ефективно осмисляне на изучавания материал и за обвързването му с реалните производствени процеси и използваните от работодателите технологии. Това осигурява нова възможност за синхронизиране на образователните програми с потребностите на компаниите и пазара на труда, посочи зам.-ректорът на Русенския университет доц.д-р Десислава Атанасова, която е и координатор на проект VRinHE.

Съвременните студенти много по-бързо и много по-добре възприемат информация, която им е представена в дигитален вариант. Навлизането на виртуалната и добавената реалност активизира участието им в учебния процес, освен това подобрява дигиталните и професионалните им умения.

Екипът на проекта е разработил инструментариум, приложение и онлайн курсове за обучение (MOOC), които да улеснят навлизането на VR/AR във висшето образование, особено за специалности, които не са свързани директно с информационните технологии – като транспорт, бизнес мениджмънт, машинно инженерство, педагогика и социални дейности.

Развитието на компетенции на преподаватели и студенти за използване на VR/AR технологии в учебните програми на различни университетски специалности е в съответствие със стратегическата цел за дигитална трансформация на висшето образование.

На заключителната конференция бяха демонстрирани постигнатите резултати и беше показано как обучението чрез виртуална реалност може да подобри възприемчивостта на обучаемите, да ги подготви по-добре за очакванията на работодателите и да им даде възможност още в университета да решават реални казуси.

Участниците в срещата посетиха и Центъра за върхови постижения – една от най-модерните лаборатории в Европа, оборудвана с техника, която позволява на бизнеса да тества свои продукти и процеси без излишен риск.

Сподели: