Проект на ПГ по туризъм – Русе цели да ограничи храната от бляскавите опаковки, причиняваща различни болести

Конкурсът „Посланици на здравето” се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести. Националният конкурс се провежда по инициатива на Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите и Представителството на Европейската комисия в България.

Конкурсът се провежда в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора, с цел превенция на рисковите фактори, свързани с нездравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

Конкурсът се провежда в две фази: І-ва фаза – Кандидатстване и одобряване на предложените проекти /ноември, декември/, ІІ-ра фаза – Работа по одобрените проекти /януари – май, 2018 г./

ПГ по туризъм – Русе, участва в конкурса с проекта: „Мисли, преди да посегнеш към привлекателната опаковка”, разработен от 10А клас с помощта на г-жа Йорданка Петкова, преподавател по БЕЛ, и с подкрепата на училищното ръководство. Целта на проекта е да послужи като стимул на всички ученици да ограничат храната от бляскавите опаковки, причиняваща различни болести.

Проектът е оценен от експертна комисия, създадена със заповед на министъра на здравеопазването. Тя включва двама представители на Министерството на здравеопазването, по един представител от Министерството на образованието и науката, Министерството на околната среда и водите, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата и Представителството на Европейската комисия в България.

До края на проекта „Мисли, преди да посегнеш към привлекателната опаковка”, предстоят интересни и любопитни дейности.

Училищното ръководство поздравява учениците от 10А клас за класирания проект и им пожелава ползотворна работа!

Сподели: