Проект на Художествена галерия – Русе получи подкрепа от Национален фонд „Култура“

Проектът „Без дистанция“ на Художествена галерия – Русе спечели финансиране от Национален фонд „Култура“ по „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти“. Фокусът е върху международното сътрудничество с артисти и специалисти от Северна Македония. Реализира се в партньорство с Национална институция Културен център „Трайко Прокопиев“, Куманово и с подкрепата на Културно-информационен център на Република Северна Македония в София. Медийни партньори са Арена Медиа и Портал Култура.

Проектът „Без дистанция“ включва нови творчески методи, като залага на разнообразието при представянето на различни форми и жанрове – изобразително изкуство, поезия, театър. Проектното предложение дава възможност да бъдат видяни творческите търсения и идеи на 33 творци, обединени в създаването на нов културен продукт чрез съучастие и диалог. Художници от Северна Македония и България, чрез изкуството и силата на въображението, ще скъсят изкуствената дистанция в отношенията между двата народа. Творбите ще носят послания в бъдещето, но и с препратки към възможните версии на миналото или настоящето. Въображаемите светове на творците ще ни насочат към толкова горещо вълнуващи икономически, политически и социални проблеми, и ще подскажат решението им, независимо, че са родени от парадоксалното и ирационалното творческо мислене. 10 художници от България и 10 техни колеги от Македония ще интерпретират темата за дистанцията в 40 произведения, създадени специално за събитието. Авторите са Валентин Георгиев, Виргиния Пенчева, Вяра Гунева, Георги Пасев, Георги /Гошо/ Георгиев, Златка Стойкова, Ива Станева, Ирена Парашкевова, Красимира Кирилова, Таня Пасева от България и Жаклина Глигориевска-Кочоска, Зоран Арсовски, Иво Пецов, Мария Величковска, Мария Трпеска, Мариян Дзингаров, Петра Йовановска, Симона Якимовска, Трайче Блажевски, Фехим Хускович от Македония. Всеки от тях ще създаде по две творби, изпълнени в различни техники и жанрове. Изложбата ще бъде реализирана в градовете Русе, България и Куманово, Р С. Македония през месеците октомври и ноември 2022 г.

Представянето на проекта в Русе ще премине в два последователни дни. По време на официалното откриване на експозицията в първия ден, публиката ще има възможност да види творбите на художниците и да присъства на своеобразен поетичен пърформанс, осъществен от Лили Рачева, Явор Цанев, Нели Пигулева, Мира Душкова и Анна Димитрова. Поетите, провокирани от изображенията, ще предложат артистичен прочит на картините. Те ще дадат свои версии на названията на художествените творби, ще направят лиричен експромт, като създадат на място лаконични литературни форми, аналогични по обем на известните японски жанрове хайку и танка. Във втората вечер ще се включат актьорите от Сдружение „Стенд Арт“ Деница Дончева – Маринова, Димитър Пишев, Ивайло Ненов, Ивета Маринова, Любен Русенски, Мартин Пашов, Радинела Тотева, Светлина Станчева. Театърът и сценичните изкуства са тези, които винаги всмукват в себе си всички актуални новости от заобикалящия ни свят и са най-естествения мост между изкуствата. Те ще направят връзката между слово и изобразително изкуство, между българии македонци, между артисти и публика. Ще бъде създаден интерактивен пърформанс, който ще съдържа специална игра – “жива инсталация” на творбите, последващо от тяхното презентиране чрез импровизационно-сценични техники.

След Русе, изложбата ще гостува в град Куманово, Северна Македония със съдействието на партньорите по проекта – НИЦК „Трайко Прокопиев“ и с логистичната подкрепа на г-н Сашко Насев – директор на КИЦ на Р С. Македония в София.

По проекта ще бъде създаден видеопродукт от режисьора Димитър Липовански, отразяващ събитията в двете страни.

Сподели: