Многофункционалната зала в Русе вече ще се нарича "Монбат Арена"

„Проект Русе“ АД ще изгради многофункционален търговски комплекс до зала „ОЗК Арена“

Време за прочитане: < 1 мин.

„Проект Русе“ АД ще изгради многофункционален търговски комплекс със самостоятелно обособени магазини, подземен паркинг и вградени трафопостове до зала „ОЗК Арена“. Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот 63427.2.5546 по КККР на град Русе, тоест на бул. „Липник“ № 1. Същото представлява изменение на вече разрешено за реализация инвестиционно предложение. Проектът е част от ИП: „Спортно – развлекателен, търговски и обществено – обслужващ център“, за което е издадено решение още през 2007 година и е започнало строителство съгласно разрешение за строеж от 2009 година.

Към момента от комплекса е напълно изградена и въведена в експлоатация универсална спортно – развлекателна зала. Стартирало е строителството на предвидения бизнес – център, като към момента то е приключило до кота „нула“. Изградени са подземните гаражи. Планира се изменение в проекта, като се предвиждат търговски обекти – магазини и надземен паркинг.

Ще бъде изградена масивна сграда на един етаж с височина 10 метра за многофункционален търговски комплекс със самостоятелно обособени магазини, надземен паркинг и вградени трафопостове. В Обема на сградата ще се обособят седем магазина, а пред тях – открит паркинг с капацитет 180 автомобила. Сградата ще е със застроена площ 6 202 м2, а паркингът – 5 790 м2. Общата РЗП е 11 992. Ще има вертикална планировка и прилежащи тротоари с подходящо озеленяване.

Сподели:

Още новини от деня