Проект 7000 проведе поредната си среща, в която бяха представени постигнатите успехи на сдружението и бяха набелязани бъдещите цели

Проект 7000 проведе поредната си среща, в която бяха представени постигнатите успехи на сдружението и бяха набелязани бъдещите цели

Проект 7000 проведе поредната си среща, в която бяха представени постигнатите успехи на сдружението и бяха набелязани бъдещите цели.

Обединяваме русенци в една обща цел – създаване на активно гражданско общество, което знае правата си, иска да види Русе като един жив град и участва във вземането на решения, споделят съмишлениците.

Сподели: