Проект BG-RO E-GoverNet бе представен в Брюксел

Проект BG-RO E-GoverNet бе представен в Брюксел

Проект BG-RO E-GoverNet бе един от четирите избрани европейски проекта, които да бъдат представени на работна среща на тема „Подпомагане на трансграничните региони с решения за електронно управление“ на 9 октомври в Брюксел по време на Европейската седмица на регионите и градовете 2018.
Илиана Драганова, представител на Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе, който е водещ партньор по проекта, направи презентация на направеното проучване и първите по рода си стратегия за развитие и онлайн платформа за предоставяните електронни публични услуги от местните и регионални власти в трансграничния регион България – Румъния.

Този семинар предостави на участниците възможност да научат и проучат как цифровите решения могат да помогнат на публичните администрации да стимулират растежа и да намалят пречките и административната тежест в европейските трансгранични региони. Дигиталната трансформация на правителството може да улесни живота на хората и бизнеса в граничните региони, тъй като взаимодействието им с администрацията през границата може да бъде значително облекчено. Освен това трансграничният обмен на данни ще намали административната тежест и ще създаде по-добри трансгранични решения и синергии.

Стратегията и онлайн платформата са основните инициативи по проект „Създаване на информационна мрежа за улесняване сътрудничеството между публичните власти, НПО, бизнеса и гражданите в трансграничния регион България-Румъния – BG-RO E-GoverNet“, който се изпълнява от БЦП МСП в партньорство с Асоциация Конгресно и посетителско бюро Източен Дунав от Гюргево (Румъния) с финансиране от програма Интеррег V-A Румъния – България. Можете да се запознаете с пълния текст на стратегията и проучването на адреса на онлайн платформата BG-RO E-GoverNet http://e-gover.net/

Сподели:

Още новини от деня