Синан Вейсал

Производителите на плодове и зеленчуци от Сливен, Русе и Силистра, пострадали от студовете в края на март, настояват за бързо изплащане на обезщетения

В края на март имаше много ниски температури в период на краен цъфтеж на плодовите насаждения, като по наши предварителни данни за цялата страна около 40 000 дка са пропаднали на 100 процента, като основните засегнати области са Сливен, Русе и Силистра. Това сподели Синан Вейсал, член на УС на браншова камара „Плодове и зеленчуци“ за регион Русе и член на УС на Българска аграрна камара, по време на изслушване пред парламентарната комисия по земеделие на представители на Национална браншова камара „Плодове и зеленчуци“ относно изплащането на обезщетения за щети, причинени от неблагоприятни климатични условия.

По думите му на фона на големите предизвикателства, които стоят пред тях в последните години – постоянно нарастващите разходи за производство, големия външен натиск върху цените от конкурентен внос, растящите административни тежести, включително и новите предизвикателства на Стратегическия план по линия на зеления преход, все по-голямата липса на работна ръка, липсата на външна и вътрешна търговска политика по отношение на плодове и зеленчуци, производителите са в много трудна ситуация. „Освен всичко това и неблагоприятните климатични условия тази година ни поставят в позиция, в която тази година сме лишени от доходи. Оттук следва, че не само ние, а нашите работници и региони няма да имат приходи“, сподели Вейсал.

Според него това ще доведе до много силно негативно финансово, демографско и социално сътресение в регионите в дългосрочен период. В тази връзка овощарите и градинарите отправиха молба да бъдат планирани в държавния бюджет средства за преодоляване на последствията от тези неблагоприятни събития. Вейсал припомни, че има такъв инструмент, с който работи Министерството на земеделието и храните, но надеждите им са да влезе вече третия стълб на Стратегическия план по отношение на управлението на риска.

„Също така настояваме тези средства да бъдат администрирани и платени във възможно най-кратки срокове. Имаше също планирани средства за преодоляване на негативните последствия от войната в Украйна, които биха ни дали глътка въздух, ако се изплатят своевременно“, коментира производителят от Русе.

Същевременно от Министерство на земеделието и храните съобщиха, че заместник-министър Александър Йоцев се е срещнал с представители на Националната браншова камара „Плодове и зеленчуци“, за да обсъдят горепосочените проблеми на овощарите и градинарите от Сливенско, както и въпроса за възможностите за реализация на продукцията.

Заместник-министър Йоцев сподели, че се очаква развитие на дебата по приемането на корекцията по бюджет 2023 г., като разчитат да бъде одобрен допълнителен ресурс, поискан от настоящия екип на аграрното ведомство за целта извън петте милиона лева, предвидени за подпомагане по държавната помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“. Корекцията е поискана, тъй като през настоящата година пострадалите площи са много повече от обичайните през предходни години.

По време на заседанието на парламентарната комисия представители на земеделското министерство отново напомниха, че работят за обобщаване на данните от всички протоколи за пострадали площи в страната, за да могат да се изготвят количествените оценки и остойностявания по съответните технологични карти.

След изготвяне на окончателната оценка министърът на земеделието и храните следва да издаде съответната заповед, с която да бъде обявено събитието, след което ще предложи Управителния съвет на ДФ „Земеделие“ да определи съответния бюджет и реда за изплащане на компенсациите.

/БТА/

Сподели: