Производствена база за керамични изделия откриха археолози край Бъзовец

Производствена база за керамични изделия откриха археолози край Бъзовец

С подкрепата на Министерство на културата д-р Димитър Чернаков осъществи археологически разкопки на Селищната могила при  Бъзовец. Открити са общо 57 находки от кремък, керамика – фрагменти от антропоморфни и зооморфни фигури, предмети от кост и рог.

Изследва се пласт от ранната каменно-медна епоха (4800 – 4600 г. пр. Хр.). Установи се, че най-източната периферия на селищната могила е била използвана за производствена дейност. Там бяха разкрити останките на две пещи. Едната е проучена изцяло през 2019 г., а тази година изцяло е проучена другата пещ, за която се установи, че е била двукамерна – долна горивна камера и горна за изпичане. Пещта е с глинена основа с размери 1,20/1 м, изградена е от дървена колово-плетена конструкция, обмазана с дебел слой глина от вътрешната и външната страни. Отворът на пещта е в югоизточната част. Той е бил затварян с три плоски камъка, открити непосредствено до и пред него. Пещта е устроена с улей за регулиране на температурата на затопляне, което подсказва, че тя е служела за изпичане на керамика. Моделът на този тип съоръжения продължава да се използва и в по-късните археологически епохи.

Над пещите е изградена постройка с правоъгълен план, ориентирана по посоките на света. До входа е имало малко помещение, предназначено за складиране на храна, където са открити кухненски отпадъци – животински кости и много черупки от речни миди. Проучената пещ е била долепена до източната стена на постройката с отвор, насочен навън.

През тази година започна разкриването на една по-ранна сграда от пещите, изградена от дърво и глина, унищожена от силен пожар. В най-южната ѝ част са открити няколко цели съда и поставки, както и рогово сечиво, стоящи върху подиум. Цялостното проучване на сградата предстои.

Археологическите разкопки на селищната могила до с. Бъзовец се проведоха през месец септември 2020 година с научен ръководител д-р Димитър Чернаков (РИМ – Русе) и Ирена Русева, заместник ръководител (ИМ – Свиленград). Участваха дипломирани археолози от Великотърновския университет, РИМ – Добрич, както и работници от селото.

Сподели: