Прокуратурата в Русе иска създаване на лаборатории за изследване на всички видове наркотични вещества в апелативните зони

Продължаване на активната работа по делата, образувани преди повече от 5 години, както и делата, взети на специален надзор по Указанието за специален надзор, утвърдено със Заповед № ЛС – 729/18.03.2014г. на Главния прокурор на Република България.

Анализ на причините за постановяване от съда на отказ за предоставяне на данни от предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и услуги по реда на чл. 159а от НПК. При необходимост провеждане на работни срещи с оперативните служби и разследващите органи, с цел подобряване на организацията на работа и недопускане на нови откази през 2018г.
Намаляване на броя на оправдателните присъди с влязъл в сила съдебен акт и върнатите за доразследване от съда дела.

Създаване на лаборатории за изследване на всички видове наркотични вещества (амфетамини, матаамфетамини и др.) в апелативните зони. Сегашния начин на работа с назначаване на експертизи само в НИКК – София затруднява работата, тъй като е свързан с продължително време за изготвяне на експертното заключение, разходи за транспорт и охрана и др. Често по тези дела обвиняемите са задържани под стража и съществува риск от изтичане на сроковете за задържане по чл. 63, ал. 4 от НПК. Спешен анализ на експертния капацитет на Базовите научно- технически лаборатории към МВР и попълване на незаетите щатове в областите, в които най-често се назначават експертизи. Така например, в БНТЛ, при ОД на МВР – Русе има само един експерт, на който може да се възлагат технически експертизи с предмет мобилни телефони, СИМ-карти, компютри, таблети и т. н. Това са най-масовите експертизи и разследването по делата се бави, тъй като изготвянето им се възлага на НИКК в гр. София и отнема по няколко месеца.

Това са предложените мерки за подобряване на работата от страна на Окръжна прокуратура – Русе на база на изминалата 2017 година.

Подобни публикации
Сподели:
ЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ НОВИНИ В РАЗДЕЛ "НОВИНИ"