съдебна палата русе съд прокуратура

Прокуратурата е осъдена от гражданин в Русе за причинени вреди след незаконно задържане и повдигнато обвинение преди 8 години

Н. твърди, че на 18.04.2016 г. на публично място – заведение в гр. Р., в присъствието на множество граждани и негови познати, бил задържан от органите на ОД на МВР – Р., които му поставили белезници и го отвели в сградата на ОД на МВР. След това в дома му било извършено претърсване в присъствието на поемни лица и били иззети парични средства в лева и евро в общ размер на 20 000 лв., при което съседите му видели, че е задържан и е с белезници. Бил привлечен като обвиняем на същия ден по пр.пр. № 532/2015 г. по описа на Специализираната прокуратура (ДП
№7/2015 г. по описа на ТС БОП-Р.-Разград, пр.пр. № 3313/2022 г. по описа на Р.нска окръжна прокуратура) за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 вр. ал. 2 НК и задържан за срок от 72 часа до довеждането му пред Специализирания наказателен съд за разглеждане на искане за вземане на мярка „задържане под стража“. Конвоиран бил до следствения арест в гр. София, където престоял до 21.04.2016 г., когато бил освободен с наложена мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 2 000 лв., внесена от ищеца на 22.04.2016 г. Сочи, че задържането било оповестено в местни и национални медии и така станало известно на широк кръг лица, включително негови съседи, познати и приятели. Освен това с постановление на прокурор от Специализирана прокуратура му била взета и мярка „забрана за напускане на Република България“, считано от 03.05.2016 г., която била отменена с постановление от 21.12.2016 г. Мярката за неотклонение „парична гаранция“ била отменена с постановление от 22.05.2018 г. Досъдебното производство било изпратено по компетентност на Окръжна прокуратура – Р., продължило като пр.пр. №
3313/2022 г. по описа на РОП. С постановление на прокурор от РОП от 26.07.2023 г. наказателното производство по отношение на повдигнатото му горепосочено обвинение било прекратено.

Н. твърди, че във връзка с продължилото в неразумни срокове производство, както и с наложените му различни мерки е претърпял редица неимуществени вреди, както и имуществени такива. Разгласяването на воденото срещу него наказателно производство е накърнило честта и
достойнството му, започнал да не излиза от дома си, усещал промяна в отношението на околните към него, страхувал се от последствията, предвид тежестта на отправените му обвинения. Всички неимуществени вреди оценява на сумата 50 000 лв. Освен това, заявява че е претърпял и имуществени такива в общ размер 15 476 лв., които включват 437.98 лв. – обезщетение за
неползване на сумата от 2000 лв., внесена като „парична гаранция“ в размер на законната лихва за периода 22.04.2016 г. – 22.05.2018 г., както и сумата от 15 038.59 лв. – имуществени вреди, изчислени за периода 18.04.2016 г. – 08.08.2023г., представляващи обезщетение за лишаване от възможността да ползва сумата в размер на 20000 лв., иззета от него на 18.04.2016 г. от органите и задържана по образуваното срещу него дело.

Състав на Окръжен съд – Русе Прокуратурата на Република България да заплати на Н. 6 000.00 лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди вследствие на незаконно повдигнато обвинение в извършване на престъпление по пр.пр. № 532/2015 г. по описа на Специализираната прокуратура (ДП № 7/2015 г. по описа на ТС БОП-Р.-Разград, пр.пр. №
3313/2022 г. по описа на Р.нска окръжна прокуратура), ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 05.08.2023 г. до окончателното й изплащане, сумата от 422.82 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди от същото обвинение, за периода от 22.04.2016 г. до 22.05.2018 г. за това, че ищеца е бил лишен от ползването на сумата от 2000.00 лв., внесена като парична гаранция по досъдебното производство, както и сумата от 610.00 лв. – деловодни разноски, съразмерно с уважената част от исковете.


Съдът отхвърли предявения иск за заплащане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди над сумата от 6 000.00 лв. до 50 000.00 лв., за заплащане на обезщетение за претърпени имуществени вреди за периода от 22.04.2016 г. до 22.05.2018 г. за това, че ищеца е бил лишен от ползването на сумата от 2000.00 лв., внесена като парична гаранция над сумата от 422.82 лв.
до 437.98 лв. както и иска за законна лихва за обезщетението за неимуществени вреди за периода от 18.04.2016 г. до 04.08.2023 г. и за законна лихва за обезщетението за имуществени вреди, считано от 08.08.2023 г. до окончателното плащане, като неоснователни.

Съдът отхвърли предявения иск за заплащане на сумата от 15038.59 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди за лишаване от възможността от ползване на задържаната сума в размер на 20000.00 лв. във връзка с обвинението за периода от 18.04.2016 г. до датата на предявяване на иска, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 08.08.2023 г. до
окончателното плащане като неоснователен.

Решението може да се обжалва пред Апелативен съд-Велико Търново.

Сподели: