цацаров прокуратура

Прокуратурата нищи сделката за ТЕЦ Русе – Запад

Време за прочитане: 2 мин.

На 6 декември 2017 г. главният прокурор Сотир Цацаров беше изслушан от парламентарната комисия по правни въпроси. Изслушването беше на основание на чл. 27 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, обнародвани в бр. 35 от 2017 г. на Държавен вестник.

Двадесет и седем приватизационни сделки са изпратени от ДАНС на главния прокурор от 1 декември 2016 г. От 1992 г. до 2002 г.са сключени 6967 сделки с държавни активи и 7023 с общински активи, според тогава действащия Закон за приватизация на държавни и общински предприятия и действащия сега Закон за приватизация и следприватизационен контрол. Сделките, за които се отнася изпратената информация са, както следва: „Бургаско пиво“ ЕООД, „ТЕЦ Русе – Запад“, „Софарма“ АД – София, „Биовет“ ЕАД – Пещера, „Кремиковци“ АД, „Винтехпром“ ЕАД, „Винзавод“ ЕАД, „Пулпудева“ ЕДД, „Винко“ ЕАД, „Мебел К“ ЕООД, „Винпром – Велико Търново“ АД, „Бентонит“ ЕАД, „Руно Комерс“ ЕООД, „Бургас филм“ ЕООД, „Победа“ АД, „София“ ЕАД, „Бряст“ ЕООД, „Винпром – Дамяница“ ЕАД,“Велур“ АД, „Монтана“ ЕАД, „Руно – Г“ ЕООД, „Техноимпекс“ ЕАД, „Добрич“ ЕАД, „Сердика-90“ АД, „Българска роза – Севтополис“ – ЕАД, „Металснаб холдинг“ ЕАД, „Свиневъдство – Пловдив“, „Бургаски корабостроителници“ ЕАД.

В изпратения доклад като основен проблем е поставена липсата на единен орган, който да подготви, сключва и контролира сделките. На второ място наличието на преференции за работническо-мениджърските дружества, които са създали неконкурентна среда за другите участници“, посочи главният прокурор. Сигналите са изпратени по компетентност и предстои произнасяне на наблюдаващ прокурор, заяви още главният прокурор.

По данни на Уикипедия, ТЕЦ Русе Запад е топлоелектрическа централа, която има капацитет за производство на електро- и топлоенергия. Изградена е в периода 1968 – 1970 г. и пусната в експлоатация през 1972 г., като като първоначално съоръженията са били проектирани и експлоатирани с основно гориво – въглища за енергийините парогенератори и мазут – за промишлените парогенератори. През 1989 г. централата е напълно модернизирана и преминава на основно гориво – природен газ.
В момента ТЕЦ „Русе Запад“ работи предимно като отоплителна централа. Общата ѝ топлинна мощност е 41 MW. Централата е собственост на Геррад АД – Русе, която през 2006 г. спечели обявения търг от Агенцията за приватизация. В съвета на директорите са Томас Гергели, Александра Гергели и Миглена Богомилова Димитрова (прадставител). Внесеният капитал е 8 млн. лева.

Още по темата

сн. и текст – Прокуратура на РБ

Сподели:

Още новини от деня