ОИК - Русе указа, че трябва да се премахнат трансперантите на В. Ангелов

Прокуратурата се зае с агитационните материали на В. Ангелов – Чикагото

В ОИК Русе е постъпил Сигнал вх.№ 166/09.10.2019 г от Окръжен съд и Окръжна прокуратура, както и  Постановление от Районна прокуратура – гр.Русе с вх. № 175  / 10.10.2019 г. от Яна Илиева – Районен прокурор на Районна прокуратура – гр.Русе. Поради връзка между тях ОИК обедини двете преписки и се произнася с общо решение по тях.

В Сигнала се твърди, че пред сградата на съдебната палата е разположен агитационен материал на Венцислав Атанасов Ангелов /Чикагото/- Кандидат за кмет и общински съветник, в нарушение на чл.183 ал.2 ИК и се иска премахването му.

В Постановление от Районна прокуратура – гр.Русе с вх. № 175/10.10.2019 г. от Яна Илиева – Районен прокурор на Районна прокуратура – гр.Русе  по преписка, образувана по материали на Окръжна прокуратура – Русе, е сезирана прокуратурата с жалба от Венцислав Ангелов от гр.Русе – в качеството му на пълномощник на ПП „Българско национално обединение“ и кандидат за Кмет на община Русе и общински съветник, с оглед престъпление от общ характер и по конкретно оплаквания, че неизвестни лица са повредили и унищожили общо 2 бр. винилови билбордове с размери 5/3 метра, представляващи „агитационни материали“ на ПП „Българско национално обединение“ поставени в района на кръговото кръстовище пред сградата на ОД МВР – Русе и на кръстовището, формирано от бул. „Цар Освободител“ и бул. „Христо Ботев“.

В конкретния случай Районна прокуратура – гр.Русе отказва да образува досъдебно наказателно производство и прекратява преписката, като я изпраща по компетентност на ОИК – Русе и  се позовава на това, че в конкретния случай се касае за нарушение на чл.183 ал.5 от Изборния кодекс.

ОИК – Русе, след извършена проверка на място е констатирала, че посочените като агитационни материали са без изискуемото в чл.183 ал.2 от ИК задължително съдържание. Конкретно –  липсва информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията трябва да заема не по-малко от 10 сто от лицевата площ на така наречения агитационен материал.

Отделно от това, със свое решение № 146-МИ/09.10.2019 г. комисията е указала на кмета на община Русе да премахне тези агитационни материали, неотговарящи на изискванията на чл.183 ал.2 от ИК, поставени от ПП „Българско национално обединение“, на кръговото кръстовище пред сградата на ОД МВР – Русе и на кръстовището, формирано от бул. „Цар Освободител“ и бул. „Христо Ботев“.

При тези обстоятелства, комисията счита, че в дадения случай не е налице хипотезата на чл.183 ал.5 от ИК, тъй като в тази хипотеза се забранява унищожаването и заличаването на тези агитационни материали, които са поставени по определения в кодекса ред. Извършеното унищожаване е по отношение на агитационни материали, които нито са поставени по определения ред, нито отговарят на задължителните законови изисквания на чл.183 ал.2 от ИК, поради което ОИК – Русе вече се е произнесла, че следва да бъдат премахнати от кмета на Община Русе.

ОИК – Русе указа на кмета на община Русе да премахне агитационните материали, неотговарящи на изискванията на чл.183 ал.2 от ИК, поставени от ПП „Българско национално обединение“, освен тези на кръговото кръстовище пред сградата на ОД МВР – Русе и на кръстовището, формирано от бул. „Цар Освободител“ и бул. „Христо Ботев“, така и на тези пред сградата на съдебната палата и на площада в градската градина.

Сподели:

Още новини от деня