Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение предложенията за повишаване в ранг и на трима прокурори от РП – Русе

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение предложенията за повишаване в ранг „прокурор в АП“ на 7 прокурори – Йордан Ангелов – прокурор в Районна прокуратура – Велико Търново, Теодора Йонова – прокурор в Районна прокуратура – Ботевград, Иван  Иванов – прокурор в Районна прокуратура – Костинброд, Николай Бочев – прокурор в Районна прокуратура – Бургас, Диана Петрова-Йорданова – прокурор в Районна прокуратура – Русе, Светослав Великов – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Русе и Силвия Евстатиева – прокурор в Районна прокуратура – Ботевград.

Решенията на Колегията за всеки един прокурор подлежат на обжалване пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от съобщаването им.

Оставени без уважение са предложенията за повишаване в ранг „прокурор във ВКП и ВАП“ на следните прокурори – Таня Александрова – прокурор в Районна прокуратура – Хасково, Стоян Стоянов, Лидия Кръстева, Моника Михайлова – Митова, Теменуга Фачикова, Лилия Кариева, Илияна Кирилова, Деян Захариев, Юлиета Ушинска, Десислава Димитрова, Соня Петковска, Надежда Божилова и Даниел Сотиров – прокурори в Софийска районна прокуратура, Мима Куцкова-Дамянова – заместник-районен прокурор на Софийска районна прокуратура, Десислава Трифонова – прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас, Александър Михайлов – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, Ралица Драганова – прокурор в Районна прокуратура – Русе, Радослав Воруков – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Бургас, Живка Мангърова и Светла Иванова – прокурори в Районна прокуратура – Бургас.

Решенията за всеки един от прокурорите подлежат на обжалване пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от съобщаването им.

Сподели: