съдебна палата русе

Прокурорската колегия на ВСС повиши в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“ Ралица Милчева – Йорданова

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 234 от ЗСВ повиши на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“ са Ралица Милчева – Йорданова – прокурор в Районна прокуратура – Русе, Димитрина Шекерева – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Пловдив, Женя Енева – прокурор в Окръжна прокуратура – Варна, Дияна Иванова – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Варна, Росица Чернева – прокурор в Софийска градска прокуратура и Магдалена Николова – прокурор в Софийска районна прокуратура. Всички, считано от датата на вземане на решението.

Сподели: