съдебна палата русе

Прокурорската колегия на ВСС повиши прокурор Ралица Драганова

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ, Ралица Драганова – прокурор в Районна прокуратура – Русе, с ранг „прокурор в ОП“, на място в по- горен ранг „прокурор в АП“, считано от датата на вземане на решението.

Сподели: