Прокурорската колегия на ВСС поощри Петър Георгиев с „личен почетен знак първа степен – златен“

Време за прочитане: < 1 мин.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ и ал. 3, т. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ Румен Емилов Киров – следовател, завеждащ специализиран отдел 03 „Стопански“ на Национална следствена служба, Снежанка Стоименова Минкова – следовател в Национална следствена служба и Петър Георгиев Георгиев – освободен от заеманата длъжност завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Русе, считано от 10.02.2020 г., с отличия „личен почетен знак първа степен – златен“ и парична награда в размер на 1000 лв., за проявеният от тях висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Сподели:

Още новини от деня