съдебна палата русе съд прокуратура

Прокурор Веселка Събева придоби статут на несменяемост

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост на Веселка Събева – прокурор в Районна прокуратура – Русе, като прие комплексна оценка „Много добра” и така тя придобива статут на несменяемост, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

Сподели: