Пролетната акция на специалистите от проект „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе” започна с предимство в детските ясли

Пролетната акция на специалистите от проект „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе” започна с предимство в детските ясли

Пролетната акция на специалистите от проект“ „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе” започна с предимство в детските ясли. Доктор Веска Христова, психологът Айтен Мустафова и логопедът Искрена Василева направиха своите изследвания на малки дечица на две и малко повече години. Техните усилия бяха съсредоточени в детска ясла номер 15, където интересът на родителите към възможностите на проекта е засилен. При това второ посещение специалистите са обследвали над десет деца. Тяхното общо здравословно състояние е проверила доктор Христова, а психологът е проследил процеса на развитие на всяко дете. Според Айтен Мустафова при три-четири деца има затруднено самостоятелно обслужване, ниска концентрация на внимание и дори проблем в поведенческото поведение. Обследването е станало чрез специални занимания и под формата на игри. По думите на психолога има необходимост от още групови занимания с тези деца, както и индивидуална работа с някой от тях. При продължаваща работа със специалисти може да се постигне по-добра адаптивност и подобряване на комуникативните възможности.

Според обследванията на Искрена Василева, нарушенията в речта се отразяват неблагоприятно върху познавателната дейност и поведението на детето. Някой от обследваната група все още не използват езика като средство за комуникация, а са на ниво жест или отделни звукове. Забавянето на първите думи и изречения на тази възраст е вече проблем, върху който трябва да се работи. И като обобщение на наблюденията си, логопедът смята, че от 11 деца 6 почти не говорят.

В следващите дни децата ще бъдат подробно обследвани и от кинезитерапевта на проекта Хамид Хамид. А през това време се очаква към проекта да проявят по-голям интерес и от родителите в ясла номер пет, където медиаторът Николай Илиев предостави 20 заявления. Те трябва предварително да бъдат попълнени, за да бъдат включени децата в безплатните консултациите със специалистите от проекта.

Сподели: