Хижата до пещерата "Орлова чука" ще бъде отдадена под наем

Променена е Наредба № 1 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Две могили

Общинският съвет в Две могили прие Наредба за изменение на Наредба № 1 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Две могили.

Наредба № 1 за определяне на местните данъци на територията на Община Две могили, област Русе е приета с Решение № 74/01.02.2008 г. на Общински съвет Две могили, на основание чл. 1, ал. 2 от Закона за местите данъци и такси. Последното изменение на наредбата е от 2020 г. Направените промени в Закона за местните данъци и такси, публикувани в брой 71 от 11.08.2020 г. налагат изменение на Наредбата. Вече е факт промяна в датата за подаване на декларация за облагане с туристическия данък за предлаганите нощувки в населените места в Община Две могили.

В § 1. В чл. 57, ал. 5 думите „30 януари“ се заменя с „31 януари“.

Сподели:

Още новини от деня