Промениха Правилника за устройството, организацията и дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене и социални услуги” в Борово

Общински съвет – Борово прие Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството, организацията и дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене и социални услуги”:

Сподели: