сарайски мост

Променят разписанието на 4 градски линии заради ремонта на Сарайския мост

ВРЕМЕННИ АВТОБУСНИ РАЗПИСАНИЯ (през п. в. Охлюва и бул. „България“)  ВЪВ ВРЪЗКА С РЕМОНТА НА САРАЙСКИЯ МОСТ от 01.10.2020 г.

автобусна линия № 3 с влизане по бул. „Трети март“

Часове на тръгване от кв. Чародейка Г- Юг  – Делник –  6,50     

Часове на тръгване от Жити Делник –  16,35

автобусна линия № 6

Часове на тръгване от Дом на Културата

Делник – 7,00; 7,40; 8,40; 9,20; 10,50; 12,30; 14,10; 15,45; 16,30; 17,15; 18,10; 19,10; 20,40            

Празник – 7,40; 9,20; 14,00; 15,30; 17,20; 18,50

Часове на тръгване от Асфалтова база

Делник – 5,25; 6,10; 6,55; 7,50; 8,35;  9,25; 10,05; 11,35;  13,15; 14,55; 16,25; 17,25; 18,10; 19,55

 Празник – 6,55; 8,25; 10,05; 14,45; 16,15; 18,05

ЗАБЕЛЕЖКА – ПОДЧЕРТАНИТЕ КУРСОВЕ ЩЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ С ВЛИЗАНЕ ПО БУЛ. ТРЕТИ МАРТ

автобусна линия № 16

Часове на тръгване от Гара Разпределителна до Метро  по бул. Трети март                                              

Делник – 5,10; 6,00; 17,50

Празник – 5,10; 6,00; 17,50

Часове на тръгване от гара Разпределителна до Петролна база и гара Долапите

Делник 8,00; 10,00; 13,00; 16,10

Празник 8,00; 10,00; 13,00; 16,10

Часове на тръгване от Гара Долапите

Делник  8,50; 10,45; 13,40 (през бул. Трети март) 17,00;

Празник8,50; 10,45; 13,40; 17,00;

Часове на тръгване от Метро по бул. Трети март                                              

Делник   18,30

Празник06,40; 18,30

автобусна линия № 19

Часове на тръгване от Кооперативен пазар ДО ФАЗАН

Делник 6,10; 7,10; 7,40; 8,35; 9,05; 10,30; 12,20; 14,00; 15,30; 15,55; 17,20; 18,40;

Часове на тръгване от Кооперативен пазар ДО СЕНТ УАН

Събота – 7,00; 8,50; 16,10; 17,25;  

Часове на тръгване от ФАЗАН

Делник – 7,00; 7,55; 8,25; 9,50; 11,35; 13,15; 14,45; 15,10; 16,35; 17,05; 18,00; 19,20;

Часове на тръгване от СЕНТ УАН

Събота –8,10; 15,30; 16,45; 18,05

Сподели: