Променя се местонахождението на избирателна секция №159 в Русе

Във връзка с провеждане на Парламентарни Избори 2022 г. на 02.10.2022 г. Община Русе уведомява, че местонахождението на избирателна секция №159 в Студентско Общежитие №4 при предходни избори за гласуване се променя и гласуването ще се осъществява в СУЕЕ „Св. Константин Кирил – Философ“ с административен адрес: гр. Русе, ул. Студентска“ №10.

Избирателна секция №159
ул.“Студентска“ №7, бл. ‘‘ДАВ 1‘‘, вх. 1 и 2
ул.“Студентска“ №9, бл. ‘‘ДАВ 3‘‘, вх. 1 и 2
ул. “Плиска“ №52, бл. ‚‘‘ДАВ 2‘‘, вх. 1 и 2
ул. “Митрополит Григорий“ №4-20
Сподели: