Променя се мястото на провеждане на традиционния татарски събор ТЕПРЕШ

Променя се мястото на провеждане на традиционния татарски събор ТЕПРЕШ

Променя се мястото на провеждане на традиционния татарски събор ТЕПРЕШ. Той ще бъде на спортната площадка (пазар) в гр. Ветово.

Сподели: