„Проптес“ ЕООД оборудва лаборатории „Здраве-99“ с високотехнологична система за мониторинг на вътрешния климат

„Проптес“ ЕООД оборудва лаборатории „Здраве-99“ с високотехнологична система за мониторинг на вътрешния климат

Сензорната система дава информация 24/7 за качеството на въздуха в централната лаборатория

Иновативната платформа предлага цялостно решение за мониторинг на качеството на въздуха, като измерва много важни за човешкото здраве показатели – фини прахови частици, летливи органични съединения, въглероден диоксид, температура, влажност, атмосферно налягане, шум и осветеност.

Системата, изградена от „Проптес“ предоставя данни  в реално време и исторически справки, така че проблемите с качеството на въздуха лесно могат да се идентифицират, да се направят необходимите промени и да се предостави възможно най-добрата среда за пациенти и служители.

Изследванията показват, че в болничните отделения, медицинските кабинети, лабораториите, клиниките и аптеките има завишени нива на летливи органични съединения и въглероден диоксид, а влажността и температурата често варират извън установените здравословни граници, което е предпоставка за разпространение на инфекции и болести на дихателните пътища.

Съществува все по-нарастващ регулаторен фокус върху качеството на въздуха и други фактори на микроклимата в България. Законовата рамка предписва границите на показателите за качество на въздуха в здравеопазването[1] и за да осигурите на пациентите и служителите здравословна среда е необходимо постоянно наблюдение на параметрите на микроклимата и качеството на въздуха в помещенията.

За да бъдете сред лидерите в зеления преход, които разбират важността на устойчивото развитие в здравеопазването и показват грижа към пациентите и служителите си – заявете вашата безплатна консултация с експерт на „Проптес“ ЕООД.

Тел.: +359 887 675 847

Имейл: business@proptes.com

За повече информация – www.proptes.com


[1]Наредба № РД-02-20-3 от 21 декември 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата;

Наредби на министъра на здравеопазването за утвърждаване на медицински стандарти,

Наредба № 39 от 13 септември 2007 г. за принципите и изискванията за добрата дистрибуторска практика

Сподели: