протест дунав мост чист въздух

Протест за чист въздух ще се състои на 14 септември в Русе, призоваха кмета да сезира прокуратурата за замърсяването

ДО

Община Русе

На вниманието на Пламен Стоилов

Копие: РИОСВ – Русе

Относно Протест за чист въздух на 14.09.2019 година

Господин Стоилов,

На основание чл. 8, ал. 1 от Закона за събранията, митингите и манифестациите, Ви уведомявам, че на 14.09.2019 година е организирани протест за чист въздух. Краен пункт на протеста ще бъде ГКПП – Дунав мост в 10:15 часа.

Гражданите на Русе искат Вашето и на екипа Ви, както и този на РИОСВ присъствие, където да се срещнете с русенци и да отговорите на многократно задаваните въпроси относно замърсяванията на въздуха над града от промишлеността, както и да разкажете за взетите мерки по този въпрос.

Искаме като Кмет на Русе да сезирате Прокуратурата и да се потърси отговорност на виновните за геноцида над русенци!

Искаме всички заводи и по-малки химически производители да бъдат отново ревизирани и да се проверят документите им по отношение разрешените мощности, капацитет на производство, разрешителни на площадки, наличие на акт.обр.16, ревизия на самия акт обр.16. В случаите, където вентилацията е на принцип проветрение, а производството отделя отровни вещества, се нарушават  законни норми. Това е недопустимо, както  за здравето на работниците, така и за здравето на жителите на града, които са принудени да дишат отрови !

Искаме да се провежда строг контрол ежедневно, включително бързо спиране на производства, при установяване на замърсяване на  въздуха !

Искаме заводите и по-малките производители, които излъчват вредни емисии във въздуха, да бъдат задължени да приведат в законно състояние пречиствателните си съоръжения !

Искаме да имаме на разположение табла за постоянен мониторинг на въздуха!

Искаме Вашето разпореждане за ежеседмично измиване на улиците на града и междублоковите пространства, с цел превенция на въздуха.

Искаме на сайта на общината и РИОСВ да бъде  публикуван график за измиване на улиците, който да може да бъде контролиран от всеки заинтересован гражданин.

Искаме да бъдат взети мерки срещу замърсяването на въздуха от битово отопление на твърдо гориво. Да се обсъди общинско/държавно финансово подпомагане на домакинствата за подмяна на типа отоплителен уред или преминаване към друг източник на отопление. Там където подмяната не е възможна, да бъдат поставени филтри на комините за фини прахови частици.

Искаме подобрение на инфраструктурата в град Русе с цел ограничаване на броя превозни средства, отделящи вредни емисии във въздуха!

Искаме стимулиране използването на велосипеди в околностите и в рамките на града!

Искаме активно озеленяване на не застроените площи на територията на целия град !

Настояваме исканията ни  да бъдат приведени в действие незабавно. Чакахме достатъчно! Не сме съгласни с уверенията, че в Русе всичко е спокойно.

Дата 11.09. 2019 г.

Гражданите, участващи във ФБ Група За чисти въздух и вода

Гражданите, участващи във ФБ Група Обществен съвет

Гражданите, участващи във ФБ Група Русенци

сн. Архив

Сподели: