Прототипи на иновативни IT продукти бяха създадени в Русе

Прототипи на иновативни IT продукти бяха създадени в Русе

Два прототипа на IT продукти, свързани с решаването на проблеми на Русе, бяха създадени в рамките на проект „Новите дигитални технологии и приложението им в града“ на Сдружение „Стартъп фектъри“, реализиран по програма „Знание и растеж“, осъществена от Фондация „Русе – град на свободния дух“, с подкрепата на Фондация „Еконт“.

Прототипи на иновативни IT продукти бяха създадени в Русе

Изградена е мрежа на базата на LoRaWAN технологията с базова станция, сензори и база данни. Мрежата функционира и ще показва информация за състоянието на въздуха в реално време на отделна страница на сайта на Сдружение Startup Factory. Адаптиран е също и прототип на блокчейн онлайн услуга за управление на документооборт, която ще бъде предоставена на община Русе и на други институции в града. Чрез услугата ще могат да бъдат създавани сигурни дигитални копия на документи като сертификати, удостоверения и др. След това документ?005cr те могат да бъдат изпращани до гражданите или до други организации при пълно криптиране и защита на данните. По този начин се дигитализира обмяната на хартиени документи и се оптимизират процесите на издаване, получаване и използване на официални документи.

В рамките на проекта бяха организирани два уъркшопа покриващи тематиката на новите технологии – LoRaWAN и блокчейн. Участниците се запознаха с основите на тези технологии и се включиха в демонстрацията и адаптирането на прототипи. Бяха предоставени инструменти и софтуерни библиотеки, които се прилагат в разработката на блокчейн и LoRaWAN продукти.

Изградената техническа инфраструктура ще бъде предоставена като тестова среда на учебни заведения в града. Ученици и студенти ще имат възможност да се запознават с възможностите на новите дигитални технологии, както и да правят собствени разработки и експерименти.

Сподели:

Още новини от деня