Професионална гимназия по облекло "Недка Иван Лазарова" - Русе се включи в Европейската седмица на професионалните умения 2020

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе се включи в Европейската седмица на професионалните умения 2020

От 9 до 13 ноември в Берлин се отбелязва Европейската седмица на професионалните умения 2020.

Целта на инициативата е популяризиране на професионалното образование и обучение, споделяне на добри практики и опит.

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе в посочения период ще отбележи събитието с редица дейности – он-лайн срещи с бивши възпитаници на училището, успешно реализирани в професията, участие в дистанционни сесии на сайта на организаторите, он-лайн дискусия за кариерното ориентиране с преподавател от Оксфордския бизнес колеж, презентиране на специалностите и професиите, изучавани в гимназията.

Тази година мотото на Европейската седмица на професионалните умения е „Открий своя талант. Своя път. Своя избор.“

Сподели: