Професионална гимназия по облекло "Недка Иван Лазарова" - Русе затвърждава неизменното си ефективно сътрудничество с Русенския университет "Ангел "Кънчев"

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе затвърждава неизменното си ефективно сътрудничество с Русенския университет „Ангел „Кънчев“

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе затвърждава неизменното си, ефективно сътрудничество с Русенския университет „Ангел „Кънчев“ и изградения към него Център за продължаващо обучение.Студенти и курсисти провеждат учебни практики и хоспетиране в модното училище. Ключова роля за успешните инициативи има модерната материална среда на гимназията, базирана на съвременни компютърни технологии от висок клас.Подчертан е потенциалът на обучението от разстояние в електронна среда, при различни образователни формати.Курсисти от групите за следдипломна преквалификация за придобиване на професионална квалификация „учител”, под менторството на педагогически специалисти от училището, усъвършенстват педагогическата си, комуникативна и организационна компетентност.

Сподели: