Професионално направление "Социални дейности" в Русенски университет на едно от челните места в рейтинговата класация на висшите училища в България за 2021 година

Професионално направление „Социални дейности“ в Русенски университет на едно от челните места в рейтинговата класация на висшите училища в България за 2021 година

На 2 декември, 2021 година в Министерството образованието и науката е представено 11-то издание от Рейтинговата система на висшите училища в България (https://rsvu.mon.bg/rsvu4/#/). В нея професионално направление „Социални дейности“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“ е на трета позиция за 2021 година  сред осем такива в страната, след Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Нов Български университет (https://rsvu.mon.bg/rsvu4/#/). Изключително съм удовлетворен, че за 2021 година – времето, до което съм работил в Русенски университет и като отговарящ и положил много труд за развитието на направлението, отново се поддържа традицията то да е в челните места, като едно от най-добре представящите се професионални направления в страната.

Гордея се с проекта и модела на обучение по социална работа, който реализирах в Русенски университет за времето от 2012 до 2021 година, както и с отличните оценки от двете предходни акредитации на професионалното направление, каза проф. дн. Сашо Нунев.

Няма как да бъдат изтрити постиженията и направеното добро в интерес на качествената подготовка по социални дейности, сподели проф. дн Сашо Нунев.

Латински сентенции:

Iucundi acti labores (Cicero) – Приятен е завършения труд (Цицерон)

Labor improbus omnia vincit (Vergilius) – Упоритият труд преодолява всичко (Вергилий)

Nil sine magno vita labore dedit mortalibus (Horatius) – Животът не е дал нищо на хората без упорит труд (Хораций)

Сподели: