Професионално направление "Социални дейности"в Русенския университет е на първо място в рейтинговата система на МОН за 2018 година

Професионално направление „Социални дейности“ в Русенския университет е на първо място в рейтинговата система на МОН за 2018 година

Добра новина за професионално направление „Социални дейности“ получи Русенски университет на Игнажден. За първа година то е представено в Рейтинговата система на висшите училища в България – 2018 година,  заема първо място в нея (http://rsvu.mon.bg/rsvu3/#RankingPlace:YFFfU0ZcUmhbTkxK) за професионално направление „Социални дейности“ в 10 висши училища в страната и е със значителна преднина (57) пред Нов български университет (52), Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ (52), Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ (49), Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ (46 т.), Тракийски университет – Стара Загора (45), Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ (44), а от последния в класацията разликата е със 17 точки.

За съществуването си от 2012 година до днес професионално направление „Социални дейности“ е с две отлични оценки от акредитация на проект и на програмна акредитация. За реализирането на проекта на създателя на направлението доц. д.н. Сашо Нунев в Русенски университет от съществено значение беше приемането му като подходящо от ректорското ръководство в лицето на ректора чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев, създадените образователна среда и условия за провеждане на качествено обучение и продължаващата подкрепа от настоящото ректорско ръководство. Доброто партньорство с община Русе чрез дирекция „Здравни и социални дейности“, отдел „Социални дейности“, доставчици на социални услуги и Дирекция „Социално подпомагане“ – Русе предостави възможност за подходящо практическо обучение на студентите по социална работа. Инициативите на професионалното направление и на Клуба на социалния работник на регионално, национално и европейско ниво, първото за страната ни членство в European Association of Schools of Social Work и на преподавател  в International Association of Schools of Social Work (доц. д.н. Сашо Нунев), членството в Национален алианс за социална отговорност и първа награда на Клуб на социалния работник за връзка между образование и социална работа, партньорството със Сдружение „Център Динамика – Русе“ и фондация „Приятелска подкрепа“, множеството инициативи, реализираните обучения, образователната и научноизследователската дейност на преподавателите от направлението и от други факултети, участващи в обучението на студентите по социални дейности, са част от приносите за престижното първо място в националната рейтингова класация на МОН за 2018 година. Надяваме се, че и през кандидатстудентската кампания за учебната 2019 – 2020 година отново да изпълним изцяло държавната поръчка за прием на студенти.

Рейтинговата система на висшите в България за 2018 година (http://rsvu.mon.bg/rsvu3/) включва информация за 51 висши училища със специалности в 52 професионални направления. Нейната цел е да подпомага кандидатите за обучение да получат и сравнят информация при избор на висше учебно заведение, съобразно индивидуалните си предпочитания и интереси и на основата на класирания с широк обхват. Рейтинговата система включва обобщени данни за над 100 индикатора (http://rsvu.mon.bg/rsvu3/#DocsPlace:), чрез които се измерват определени важни аспекти от дейността на висшите училища – учебен процес, учебна среда, социално-битови и административни услуги, научна работа, престиж, реализация на завършилите на пазара на труда и регионална значимост. Индикаторите са формирани на основата на статистически данни, които са събрани от различни източници и чрез социологически проучвания.

В навечерието на Коледа и Нова година да си пожелаем още по-усърдна и качествена работа, достойно да защитим отреденото първо място в Рейтинговата система на висшите в България и нови успехи, каза днес доц. д. н. Сашо Нунев.

Сподели: