Александър Сладковски стана носител на почетното звание

Проф. Александър Сладковски стана носител на почетното звание „DOCTOR HONORIS CAUSA на Русенския университет“

Време за прочитане: 2 мин.

Професорът в Силезийския технологичен университет в Катовице, Полша – Александър Сладковски беше удостоен с почетното звание „DOCTOR HONORIS CAUSA на Русенския университет „Ангел Кънчев” на тържествено заседание на Академичния съвет. Проф. Сладковски е 45-ят носител на Почетното звание. За отличието той бе номиниран от проф. д-р Велизара Пенчева – председател на Общото събрание на Русенския университет, доц. д-р Васко Добрев – декан на Транспортния факултет и проф. дтн Росен Иванов. Проф. Сладковски получи почетното звание заради богатата си преподавателска и научноизследователска дейност, а мотиви за удостояването му са неговият принос за развитието на транспортната наука и логистиката в международен мащаб, за интернационализацията на образованието и за подпомагане на научноизследователската дейност и учебния процес на Русенския университет.

Тържественото заседание на Академичния съвет бе водено от ректора чл.-кор. проф. Христо Белоев, а на него присъстваха първият секретар на посолството на Република Полша – Якоб Плашински и зам.-ректорът на Силезийския университет – проф. Богуслав Лазарас.

След удостояването си с почетното звание „DOCTOR HONORIS CAUSA на Русенския университет” проф. Сладковски произнесе академично слово, в части на български, полски, английски и руски език. посветено на сътрудничеството между учени, университети, региони и държави. Проф. Сладковски се обърна към младите учени с препоръката да не се отказват пред трудностите, които срещат по пътя си, да се стремят към сътрудничество със свои колеги в чужбина и да си поставят високи цели. В думите си към хабилитирания състав на университета той посочи, че е много важно да се създават условия за разпространение на научната информация „Научните изследвания в нашите страни не са по-лоши от изследванията на учени от западните държави. И причината не е, че няма добро финансиране. Главното е в разпространение на актуална научна информация, която да е достъпна за широк кръг учени в международен мащаб“.

За проф. Александър Сладковски:

Александър Сладковски е роден през 1956 г. в Днетропетровск (Украйна). Завършва Държавния университет в Днепропетровск (DSU) във факултет „Механика и математика“, а още като студент се занимава с научна работа под ръководството на проф. Мосаковски от Украинската национална академия на науките. Започва работа като инженер в Лабораторията по проблемни научни изследвания на устойчивостта и надеждността на конструкциите в същия университет. Работил е в Лабораторията по диагностика на холография в DSU като ръководител на изследователския сектор, след това е старши изследовател в лабораторията по изследване на икономиката на околната среда и асистент в катедра „Математическо изследване на софтуер“. Води лекции и семинари по програмиране и методи за изчисляване. В Националната металургична академия на Украйна той е отговорен изпълнител на редица изследвания по теми на железопътната мрежа и индустриалните превозни средства. Успоредно с това води лекции и семинари със студенти..

От 2000 г. проф. Сладковски свързва научната си кариера със Силезийския технологичен университет – Катовице, Полша. През 2007 г. е избран за професор там, а от 2009 г. ръководи катедра Логистика и индустриален транспорт, преобразувана в последствие в Логистика и авиационна техника. Научните му постижения в областта на транспорта и логистиката, са оценени в Полша, Украйна и Русия и редица европейски държави. От 2006 г. е главен редактор на международното научно списание „Транспортни проблеми“ (Scopus), член е на редакционните колегии на няколко научни списания, както и координатор, председател, заместник-председател и член на програмните научни комитети на редица  международни научни конференции.

От 2009 г. проф. Александър Сладковски работи активно с Транспортния факултет на Русенския университет за научното развитие на докторантите и младите учени, в съвместни научни изследвания и мобилности на преподаватели и студенти. Той е международен експерт за оценяване качеството на образованието в редица агенции в чужбина, като през 2018 г. е избран за експерт и в НАОА на Република България.

Сподели:

Още новини от деня