Проф. Боян Биолчев представи новия си роман "Преселението" в Русенския университет

Проф. Боян Биолчев представи новия си роман „Преселението“ в Русенския университет

В Канев център на Русенския университет се състоя  премиерата на новия роман на проф. Боян Биолчев – „Преселението“. Проф. Велизара Пенчева, председател на Общото събрание, откри събитието, представяйки успешното си сътрудничество с проф. Биолчев, макар и в една сфера, различна от литературата. Тя сподели радостта си, че проф. Биолчев е за втори път в Русенския университет, за да представи своя книга. Младият журналист-писател от град Русе Христо Раянов, който е и докторант на проф. Биолчев, приветства гостите с добре дошли и даде думата на автора, за да представи своя роман.  

„Преселението“ е книга, повлияна от личната съдба на рода на проф. Биолчев. Историята се развива по време на Междусъюзническата война (1913 г.). До написването на книгата проф. Биолчев стига след като прочита всичко, което е посветено на този период. Той самият е имал възможността да контактува с преселници, които са били деца по време на описваните събития. Като млад харпунджия, авторът е отсядал лятно време в Царево и е записвал разказите на тези вече остарели мъже, в чиито очи и гласове се усещала много мъка. Години по-късно, на основата на тези свидетелства проф. Биолчев сътворява колективния образ на страданието и макар, че героите и имената на местата, които описва са измислени, техните преживявания и чувства са истински. Думите на неговата баба, която го е отгледала, „няма лоши народи, има лоши хора“, са въплътени в творбата му.   

По време на представянето проф. Биолчев сподели, че досега е написал 28 книги и не може да каже коя е неговата любима творба, но може да каже, че не се срамува от никоя.  Той вярва, че истинският писател, не е този, чиито творби стоят на витрините, а този, който присъства в съзнанието на хората.

За автора:

Боян Биолчев е роден през 1942 година в София. Произхожда от големия прилепски род Биолчеви. Завършва гимназия в София. Следва полска филология в Ягелонския университет в Краков, Полша (1962 – 1968).Постъпва като аспирант в Софийския университет (1969). През 1972 г. Боян Биолчев печели конкурс за асистент по полска литература в Катедрата по славянски литератури на Факултета по славянски филологии. През 1978 г. защитава докторска дисертация на тема „Драматургията на Станислав Виспянски, енциклопедист на неоромантизма“, а в 1982 г. се хабилитира с книгата „Пътят на едно възраждане. Самобитност и европейски традиции в поезията на полския Ренесанс“. През 1996 г. става доктор на филологическите науки с труда „Адам Мицкевич – между осанката на народния пророк и homo ludens“. От 1996 г. е професор.

От ноември 1999 година до 14 ноевмри 2007 година е ректор на Софийския университет.

Извън рамките на университета Биолчев е председател на секция „Сравнително литературознание“ на Световния съвет на славистите. През 2002 г. е избран за академик на Световната академия „Платон“ със седалище в гр. Патра, Гърция. Бил е главен редактор на вестник „Софийски университет“ (1980 – 1991), член на редколегията на списание „Летописи“ (1991 – 1997), а от 1996 г. е член на редакционния съвет на „Литературен вестник“.

От 1965 г. Боян Биолчев е автор на над 200 научни публикации: монографии, студии, статии, предговори, научни съобщения. Автор е на 20-тина белетристични книги. Негови романи и разкази са преведени на няколко европейски езика. Сценарист е на 6 игрални и 2 документални филма. Сред най-известните му книги са сборникът „Сатурнов кръг“ и романът „Амазонката на Варое“. (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D0%BD_%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2).

Сподели:

Още новини от деня