Проф. Гатя Симеонова с дар за РБ "Л. Каравелов"

Проф. Гатя Симеонова с дар за РБ „Л. Каравелов“

Едно интересно и дълбоко свое изследване –  „11 май. Произход. Преобразувания. Осмисляне“, подари проф. д.и.н. Гатя Симеонова на русенската библиотека. Видно от обяснителните бележки на автора, темата я ангажира от началото на 80-те години на ХХ век, когато започва да изследва празничната почит към светците Кирил и Методий. Настоящият ръкопис, посветен на 11 май – ден на богослужебна и светска възхвала на нашите Първоучители, е подготвен през 2001 г., а излиза от печат през 2022 г. без пренаписване, поправки и добавки като „текст от чекмеджето“. Проф. д.и.н. Гатя Симеонова предлага книгата като „основа за бъдеща научна активност на колеги, които проявяват интерес към темата. Причината да го предложа на читателите е в убедеността ми, че едно духовно наследство трябва да се защитава непрекъснато. Особено ако попълзновенията към него са необосновани.“

„11 май – произход, преобразования, осмисляне“ е основна тема в майския брой на църковния бюлетин “Вяра и Дело” при храм “Св. вмчк. Георги“ в Каварна, който проф. д.и.н. Гатя Симеонова също подари на русенската библиотека. 

Гатя Гатева Симеонова е доктор на историческите науки, ст.н.с. І ст. (проф.) в Етнографския институт с музей при Българската академия на науките. Автор на повече от 30 книги с научни изследвания.

Сподели: