Проф. дн Сашо Нунев участва в национална среща по проблеми на социалните услуги и социалната работа

Проф. дн Сашо Нунев участва в национална среща по проблеми на социалните услуги и социалната работа

Време за прочитане: 2 мин.

На 16 март 2021 година по инициатива на Национален алианс за социална отговорност и в партньорство с Министерството на труда и социалната политика, Агенцията социално подпомагане и Агенцията за качество на социалните услуги се проведе Национална среща на ръководителите и специалистите от социалните услуги в страната на тема „Потребителите и специалистите от социалните услуги във фокуса на социалната работа през 2021 година“. Като представител на Русенски университет, единственото висше училище включило се в срещата, участие взе проф. дн Сашо Нунев.Срещата откри и приветства участниците председателят на НАСО господин Георги Георгиев, а встъпителни слова и поздравления във връзка със Световния ден на социалната работа – 16 март, 2021 година поднесоха заместник-изпълнителният директор на Агенцията социално подпомагане госпожа Мая Василева, изпълнителният директор на Агенцията за качество на социалните услуги госпожа Виктория Тахова и изпълнителният директор на НСОРБ госпожа Силвия Георгиева.

Участващите в срещата общо над 80 доставчици на социални услуги, екипи на социални услуги, експерти от НАСО, социални работници, потребители на социални услуги, представители на неправителствени организации, учители от средно училище с подготовка по социална работа и други отправиха приветствия към всички социални работници и свои колеги от страната във връзка със Световния ден на социалната работа – 16 март, 2021 година и откроиха ключовата роля на социалната работа и на професията на социалния работник за подпомагане на хора трудна ситуация и особено в пандемичната обстановка като едни от специалистите на първа линия. Обмениха се и добри практики на социални работници в социални услуги и общински администрации от страната.

В своето изказване проф. дн Сашо Нунев приветства участниците и всички социални работници в страната по случай Световния ден на социалната работа от свое име и от името на президента на Международната федерация на социалните работници – регион Европа (International Federation of Social Workers (IFSW)-Europe) доц. д-р Ана Радулеску, члена на Изпълнителния комитет на Европейската асоциация на училищата по социална работа (European Association of Schools of Social Work-EASSW) и регионален отговорник за България проф. д-р Флорин Лазар, Румъния и декана на Факултет по образование, социални науки и психология в Университета в град Питещ, Румъния доц. д-р Клаудиу Ланга. Той представи опита на Русенски университет в практическото обучение на студентите по социални дейности (присъствено и в онлайн среда) и акцентира върху отличното партньорство със социалните услуги в община Русе и отдел „Социални дейности“ в община Русе.В провелата се дискусия проф. дн Сашо Нунев обърна внимание на необходимостта професионално направление „Социални дейности“ да бъде включено в списъка на приоритетните направления, а образованието по социални дейности и професията на социалните работници да бъдат държавно регулирани, както е в 21 държави-членки на Европейския съюз, включително и в съседките ни Румъния и Гърция. Освен това, той отбеляза необходимостта от създаване на регистър на социалните работници в България, въвеждане на процедура на лицензиране на социалните работници и на система за кредитирането им, за да се насърчи професионалното им развитие и да се разчита на високо качество на обслужване на потребителите и на човешките ресурси в системата на социалните услуги и социалното подпомагане. Обявиха се отличените от НАСО инициативи в Национална информационна кампания по повод Световния ден на социалната работа и беше отправена покана повече участници да се включват в тази значима инициатива, популяризираща социалната работа и професията на социалния работник.Срещата закри председателят на НАСО господин Георги Георгиев, като благодари на всички участници и им пожела приятен празничен ден.

Сподели:

Още новини от деня