Проф. Пламен Захариев, проф. Георги Христов и доц. Нина Бенчева от катедра Телекомуникации на Русенски университет "Ангел Кънчев " проведоха серия от срещи с преподаватели и докторанти от Университет Чулалонгкорн

Проф. Пламен Захариев, проф. Георги Христов и доц. Нина Бенчева от катедра Телекомуникации на Русенски университет „Ангел Кънчев “ проведоха серия от срещи с преподаватели и докторанти от Университет Чулалонгкорн

Проф. Пламен Захариев, проф. Георги Христов и доц. Нина Бенчева от Катедра Телекомуникации на Русенски университет „Ангел Кънчев “ проведоха серия от срещи с преподаватели и докторанти от Университет Чулалонгкорн в Банкок, Тайланд.

Обсъдени бяха различни възможности за сътрудничество, потенциални проектни предложения, подготовката на съвместни научни публикации и предстоящите студентски и преподавателски мобилности между двата университета.

За домакините от Университет Чулалонгкорн бе изключително интересено предложението на преподавателите от Катедра Телекомуникации за провеждане на краткосрочни специализирани обучения в сферата на 3D технологиите – както в ЦВП УНИТе към Русенски университет, който бе изграден в Русе по Проект УНИТе, така и на място в Университет Чулалонгкорн в Банкок.

Сподели: