Проф. Пламен Захариев, проф. Георги Христов и доц. Нина Бенчева представиха втора почетна научна лекция на тема „The 3D technologies in the Scientific and Educational Activities of the Higher Education Institutions“

На 5-ти февруари 2024 г., проф. Пламен Захариев, проф. Георги Христов и доц. Нина Бенчева представиха втора почетна научна лекция на тема „The 3D technologies in the Scientific and Educational Activities of the Higher Education Institutions“.

Събитието се състоя във Факултета по Информационни технологии на Университет Мае Фа Луанг в гр. Чианг Рай (Тайланд) и бе проведено под егидата на северната секция на Международната научна асоциация по Електротехника, Електроника, Компютърни, Телекомуникационни и Информационни технологии – ECTI (Electrical Engineering, Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology Association).

На лекцията присъстваха д-р Роунгсан Чайсричароен, по чиято покана бе организирано събитието, проф. ген. Тонгчай Йоойативонг, почетен заместник ректор на университета, проф. Теерависит Лаохапенсаенг, декан на Факултета по Информационни технологии, проф. Хамед Яхуой, ръководител на проект ASEAN FACTORI 4.0, както и преподаватели, докторанти и студенти от университета.

Представената лекция бе изключително интересна за всички присъстващи, а след нейното приключване се проведе дискусия относно възможното бъдещо сътрудничество между двата университета, подготовката на съвместни научни публикации и разработването на общи образователни и научни проекти.

Сподели: