Предстои наземно пръскане срещу кърлежи и комари в Гюргево

Пръскането срещу комари в Община Бяла ще бъде на 14 април

Община Бяла уведомява се всички пчелари и жители на общината, че Община Бяла, с адрес гр.Бяла, пл.„Екзарх Йосиф I“ № 1, БУЛСТАТ 000530493 ще проведе пръскане срещу комари на открити площи в урбанизираните територии на населените места на Община Бяла с наземнатехника и препарати:

Димилин 15 СК, Вектобак 12 АС,

Килол ЕК, Цитрол 10/4 УЛВ

на 14.04.2020 г. (вторник).

За организиране и провеждане на пръскането отговаря Даниела Пашкунова- тел.  0817/723 86, вътр.25.

Сподели:

Още новини от деня