Психологът Айтен Мустафова и логопедът Искрена Василева от проект „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе“ използват летните месеци, за да работят с тригодишните деца от детска ясла номер 6

Психологът Айтен Мустафова и логопедът Искрена Василева от проект „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе“ използват летните месеци, за да работят с тригодишните деца от детска ясла номер 6

Психологът Айтен Мустафова и логопедът Искрена Василева от проект „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе“ използват летните месеци, за да работят с тригодишните деца от детска ясла номер 6. Това е времето, в което те могат да консултират родителите и да продължат с упражненията за подготовката за детската градина. За да има плавен преход, са важни упражненията за развитие на говора и за концентрация на вниманието. Има случаи на деца, които имат запас от малко думи на турски или английски език, но на български почти не могат да говорят. С много упражнения и помощ от родителите тези дефиците могат да се преодолеят, смята Искрена Василева. Логопедичната работа се съобразява със специфичните възможности на всяко дете.

Психологът Айтен Мустафова обобщава, че напоследък и се налага все по-често да консултира родители. Това става, защото децата имат свои кризи на израстването, при които имат проблеми с други деца, ниско ниво на умения за общуване. Според нея, в тези случаи родителите са тези, които могат да помогнат и особено майките. Те трябва да наблюдават децата си, да ги слушат и да ги гледат отблизо, защото така могат да видят какви са проблемите и причините. Да играят с тях, да не ги оставят да учат думи от телефоните, а да общуват колкото може повече.

Сподели: