русенски университет ректорат

Психотерапевтични методи ще изучават студенти, преподаватели и социални работници от община Русе

Студенти и преподаватели по социални дейности, служители от Дирекция „Социални дейности“ – Русе, отдел „Социални дейности“ – Община Русе, социални работници и специалисти от персонала на социални услуги в община Русе ще се включат в двудневно обучение за усвояване на знания и умения за използване на психотерапевтични подходи в помагащите дейности.

Обучението ще се проведе на 16 и 17 май в зала 113, корпус 2 на Русенски университет „А. Кънчев“. То е етап от проект „Образователна и социална платформа за знание, творчество, растеж и развитие (Клуб на социалния работник) към Русенски университет „А. Кънчев“,  който се реализира с подкрепата на Фондация „Русе – град на свободния дух“, в партньорство с Дирекция „Здравни и социални дейности“ – Община Русе, Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Русе, Дирекция „Социално подпомагане“ – Русе, Дирекция „Здравни и социални дейности“ – Община Русе, СНЦ „Еквилибриум“ – Русе, СНЦ „Дете и пространство“, СНЦ „Център Динамика“, Фондация „Приятелска подкрепа“ – Русе, Фондация „Трета възраст”, Сдружение РАЛИЗ – Русе, Районна организация на слепите – Русе, Български червен кръст, Каритас – Русе, Българска асоциация на социалните работници.

Обучението ще се осъществи от Мария Арнаудова (преподавател и супервизор в Института по фамилна терапия – България, член на Българска асоциация по фамилна терапия и на етичната комисия към Асоциацията, практикуващ фамилен терапевт) и има за цел надграждане на знания и умения и практическото приложение на психотерапевтичните подходи в помагащите професии, като важен елемент от подготовката и дейността на студенти и специалисти в областта на социална работа с потребители на социални услуги, заявители на социални помощи и други клиенти.

В условията на обучителен Модул 2 „Да оказваме помощ компетентно“, участниците ще имат възможност да се запознаят с основни направления в психотерапията, спецификата на процеса на комуникация в контекста на човешки системи и динамиката на взаимоотношенията в семейството като система, базови школи, идеи и практики от системната фамилна терапия. Чрез включването в практически упражнения те ще анализират специфичната насоченост на психотерапевтичния процес и възможностите му за постигане на промени в семейната система и нейните подсистеми в познавателен, поведенчески, емоционален, интерактивен и междуличностен аспект, като заедно с това ще усвоят знания, умения и опит за използване на психотерапевтични подходи от системната фамилна терапия.  

Сподели:

Още новини от деня