Психотренинг по повод Деня на психичното здраве се проведе в ОМД

Психотренинг по повод Деня на психичното здраве се проведе в ОМД

По повод денят на психичното здраве, беше обявен свободен достъп до всички желаещи младежи от град Русе на възраст от 16 г. до 29 г. за участие в психотренинг. Той се проведе в зала на ОМД от 11 до 13 ч. и беше на тема: ”Моето психично здраве. Самооценка. Видове. Заболявания и последици върху качеството на живот.”

Психотренингът премина в две части:

  • Лекционна част: психологът разясни що е самооценка, видове, стрес, психично здраве. Начини за превенция.
  • Ролеви игри: Създаването на персонаж (Character creation)

Преди да започне играта, участниците създадоха концепция за ролята, която искат да играят. След това приложиха правилата на игровата система за създаване на персонаж, за да опишат героите си чрез игровите механики. Показателите на персонажа се записаха на формуляр, направен специално за въпроса, който се нарича персонажен лист (character sheet).

Използването на упражненията в обучението помогна за постигане на следните цели:

  • Позволи на участниците да усвоят информация и да я проверят на собствения си опит;
  • „Подгря“ членове на групата;
  • Активизираха тяхната творческа активност;
  • Настрои участниците на „включване“ в това, което се случва;
  • Помогна да се отработят получените навици в практическата дейност;
  • Създаде в групата весела и дружелюбна атмосфера.
Подобни публикации
Сподели:
ЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ НОВИНИ В РАЗДЕЛ "НОВИНИ"