енчо-енчев

Публикуван е график за дейностите по прием в първи клас за учебната 2024/2025 година в община Русе

На 10 април са обявени свободни места за прием в детски градини и яслени групи към тях за текущата учебна година.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе и неговият екип по отношение работата в ресор „Образование и култура“ през отминаващата седмица.

Служители на община Русе взеха участие в онлайн обучение на тема „Несъвместимост, деклариране на имущество и интереси и конфликта на интереси по новия закон за противодействие на корупцията. Ред за подаване на годишни декларации за имущество и интереси.“

На 11 април е проведено информационно събитие „Дни на иновациите в образованието“, по време на което бяха разгледани темите, свързани със социално и емоционално развитие и STEAM в детската градина и изкуствения интелект в образованието – как той може да бъде успешно интегриран в учебния процес, като осигурява ползи както за учителите, така и за учениците.

Подготвено е писмо до образователните институции относно подпомагане отбелязването на Седмица на Стоян Михайловски (15-21 април) в Русе и предвиденото на 15 април масово изпълнение на всеучилищния химн „Върви, народе възродени“ от всички класове на училищата и групите в детските градини, намиращи се на територията на община Русе.

Извършени са организационни дейности, свързани с тематична изложба, посветена на Стоян Михайловски и Деня на българския всеучилищен химн, която ще се открие на 17 април.

Извършени са организационни дейности, свързани с подготовката за провеждането на концерт на русенските училища, организиран от РУО по случай 15 април – Деня на българския всеучилищен химн.

Проведена е пресконференция, подготовка на афиши и програма за Седмицата на Стоян Михайловски.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Проведено е заседание на комисията по оценяване и класиране на постъпилите проектни предложения по програма „Култура“.

Подготвени са отчети за изпълнението на 63. МФ „Мартенски музикални дни“ 2024.

Извършени са координационна среща и подготовка на програмата по случай Великден и Празника на Русе 6 май.

Сподели: