Публикуван е проект на Наредба за търговската дейност в Община Ветово

На сайта на Общински съвет – Ветово е публикуван проект на Наредба за търговската дейност в Община Ветово. В 30-дневен срок от публикуване на настоящия Проект на Наредба, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища на e-mail: vetovo@vetovo.bg или във Фронт-офиса на Община Ветово, на адрес: гр. Ветово, ул. „Трети март“ № 2.

Проект на Наредба за търговската дейност в Община Ветово 

Сподели: