Публицистичното наследство на Христо Ботев ще бъде популяризирано в Гюргево и в други румънски градове от общонародната фондация "Христо Ботйов"

Публицистичното наследство на Христо Ботев ще бъде популяризирано в Гюргево и в други румънски градове от общонародната фондация „Христо Ботйов“

Днес изпълнителният директор на Асоциация Еврорегион Данубиус, Лили Ганчева,  се срещна с внука на големия български революционер Христо Ботев, Боян Ботйов.

По време на дискусията бяха обсъдени възможностите за сътрудничество с общонародната фондация „Христо Ботйов” за популяризиране публицистичното наследство на изявения български революционер в съседно Гюргево и други румънски градове, свързани с един от   най-обичаните ни национални герои. Гюргево – градът, от който,  Христо Ботев с част от четата си на кораба „Радецки“,   се  отправя  към Балкана, за да даде живота си за освобождението на Отечеството.

Очерта се идея за литературни четения и изложби, съвместно с  културни институции от другата страна на Дунава.

Не на последно място се дискутираха и идеи за кандидатстване с проекти в рамките на Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ съвместно с румънски НПО.

В края на срещата, г-жа Ганчева подари на Боян Ботйов авторските си книги „Пътеводител на Букурещ”  и „Румъно-български  връзки в книги и периодика 1820-1878г.” – двуезичен библиографски ретроспективен указател, с пожелания за откриване на нови и непознати факти, свързани с родната история.

Сподели: